In gevangenissen en huizen van bewaring mogen gedetineerden die structureel arbeidsongeschikt zijn niet in hun cel worden ingesloten tijdens de arbeidstijd. In eerdere uitspraken had de beroepscommissie al bepaald dat veroordeelde gedetineerden die verplicht zijn te werken, maar structureel arbeidsongeschikt zijn, niet mogen worden ingesloten tijdens de arbeidsuren. Het ging hier om gevangenissen met een regime van algehele gemeenschap, waarin gedetineerden overdag of aan activiteiten deelnemen of zich buiten hun cel kunnen bewegen. Het regime van algehele gemeenschap is per maart 2014 vrijwel afgeschaft en vervangen door een regime van beperkte gemeenschap. In dit regime moeten gedetineerden als er geen activiteiten zijn op hun cel blijven. De jurisprudentie is nu doorgetrokken naar veroordeelde gedetineerden in een regime van beperkte gemeenschap en naar onveroordeelde gedetineerden die niet verplicht zijn te werken in een huis van bewaring.