Een gedetineerde mag niet op grond van een enkel incident worden teruggeplaatst van het plusprogramma naar het basisprogramma. Per 1 maart 2014 geldt voor gedetineerden het systeem van promoveren en degraderen. In dit systeem kan bestendig positief gedrag leiden tot promotie van de gedetineerde naar een plusprogramma. Hierin worden meer en andere activiteiten geboden en genieten gedetineerden zekere vrijheden binnen de inrichting, Bij negatief gedrag kan de directeur van een penitentiaire inrichting een gedetineerde degraderen naar het basisprogramma. Ten gevolge hiervan komt deze ook niet meer in aanmerking voor plaatsing in inrichtingen met meer vrijheden en verlof. In deze zaak was de gedetineerde gestraft voor een vechtpartij. De beroepscommissie heeft geoordeeld dat de directeur zijn beslissing tot degradatie niet op een enkel incident mag baseren. Hij moet ook het structurele gedrag van de betrokken gedetineerde bij zijn beslissing betrekken. De directeur had in zijn beslissing tot degradatie, zonder een dergelijke afweging te maken, verwezen naar de disciplinaire straf die de gedetineerde had gekregen voor de vechtpartij. Dat is dus volgens de beroepscommissie onvoldoende. Zie voor de precieze overwegingen de bijgevoegde uitspraak.(Bron: RSJ)