Het coronavirus wordt bij steeds meer mensen vastgesteld. Het kabinet heeft tegen de verdere uitbreiding van het virus preventieve maatregelen getroffen. Als minister voor Rechtsbescherming draag ik verantwoordelijkheid voor de medewerkers in de justitiële inrichtingen en de daar ingeslotenen (hierna: justitiabelen). In deze brief informeer ik uw Kamer over de maatregelen die ik tref om mogelijke verspreiding van het coronavirus binnen de justitiële inrichtingen tegen te gaan

Klik op de onderstaande link om de volledige brief van justitie te lezen.

TK brief maatregelen corona_tcm41-438051.pdf