Klachten:

Heeft u een klacht over de wijze waarop u door een personeelslid van de politie of het Openbaar Ministerie of de penitentiaire inrichting behandelt bent, dan kunt u als relatie van de gedetineerden een klacht indienen bij de Landelijke Gedetineerden Commissie.

Uw klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
– Uw volledige naam
– Uw adres en contactgegeven
– De datum van het incident
– (Indien bij u bekend) de naam van de betrokkene(n)
– Een uitvoerige beschrijving van de gebeurtenis
– Uw gronden waardoor u van oordeel bent dat de handel-/werkwijze van de betreffende personeelslid onacceptabel is

Zendt u klacht naar:
Landelijke Gedetineerdencommissie
Afdeling klachtenbehandeling
Postbus 5176
2900 ED Capelle aan den IJssel

Of per email naar : info@gedeco.nl

of u kunt bellen naar : 010 7954075

LET OP!  Alleen een gedetineerde kan bij de beklagcommissie een beklag indienen. De relatie van de gedetineerden hebben niet die mogelijkheid. Zij kunnen bij de Landelijke Gedetineerdencommissie een klacht indienen of van de klachtenregeling van de Algemene Wet Bestuursrecht gebruik maken.

LET OP! Een gedetineerde kan NIET beklag indienen bij de beklagcommissie over de wijze waarop zijn relatie/familie behandeld is. Een beklag kan slechts ingediend worden voor zover het gaat om een beslissing van of namens de directeur ten aanzien van de betreffende gedetineerde.