Het team

Dhr. mr. M. Taheri (Bestuursvoorzitter)

Dhr. mr. A.C. Vingerling (detentie specialist)
Dhr. mr. R.D.A. van Boom (algemene praktijk met specialisatie strafrecht)
Dhr. mr. S.A.S. Jansen (vreemdelingenrecht en strafrecht)
Dhr. mr. J.J.D. van Doleweerd (strafrecht en sociaal zekerheidsrecht)
Dhr. Drs. ing. M. Taheri Sr.
Dhr. mr. R. Delgado
Dhr. E. van der Maal (jurist)
Dhr. mr. R. Booij
Mw. mr. M.W. Kuiper
Dhr. mr. R.J.C. Bindels
Dhr. mr. M. de Reus

Dienst Ondersteuning Gedetineerden
Mw. R.M. Nanhoe (vrijwilliger)
Mw. N. Öztürk (socioloog)

Onze organisatie is lid van BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties)