De beroepscommissie heeft geoordeeld dat het afschaffen van het regime van algehele gemeenschap in de gesloten gevangenissen door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet onrechtmatig is. Per 1 maart 2014 geldt voor gedetineerden het systeem van promoveren en degraderen. Als gevolg hiervan is het dagprogramma in de gevangenissen gewijzigd. Onder meer de gevangenis Norgerhaven is, net als alle andere normaal beveiligde gevangenissen in Nederland, aangewezen als een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap. Voorheen gold een regime van algehele gemeenschap waarin gedetineerden meer uren buiten de cel konden doorbrengen. De beklagrechter heeft geoordeeld dat afschaffing van het regime van algehele gemeenschap in strijd is met de wet. De beroepscommissie is het hier niet mee eens. Van volledige afschaffing van het regime van algehele gemeenschap is geen sprake, aangezien in (zeer) beperkt beveiligde inrichtingen dit nog steeds geldt. De Staatssecretaris heeft van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt om het regime in inrichtingen te wijzigen. De beroepscommissie acht het wel van belang dat ook in een regime van beperkte gemeenschap wordt gestreefd naar maximale bewegingsvrijheid voor gedetineerden. Zij constateert dat in de gevangenis Norgerhaven het dagprogramma voor gedetineerden die in een plusprogramma zijn geplaatst, dankzij de inspanningen van de directeur, feitelijk grotendeels overeenkomt met dat van een regime van algehele gemeenschap. Zie voor de precieze overwegingen van de beroepscommissie bijgevoegde uitspraak. Verder wordt verwezen naar 14/1188/GA eindbeslissing van 13 oktober 2014 en de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 24 juni 2014, nr. C/09/464462 / KG ZA 14-469.(Bron: RSJ)