Uiteraard heeft u als gedetineerde wel altijd recht op medische zorg. De kosten hiervan zijn gedekt door een collectieve zorgverzekering van het Ministerie van Justitie. Dit geldt ook voor ziektekosten die gemaakt worden gedurende elektronische detentie en/of periodes waarin u met verlof bent. De medische dienst van uw gevangenis op justitiele inrichting dient overigens wel in dergelijke gevallen aan te geven dat het daadwerkelijk gaat om medisch noodzakelijk zorg. Medische zorg die u buiten de gevangenis of justitiele inrichting genoten hebt, moet in het verzekeringspakket van het Ministerie van Justitie zijn opgenomen om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Wanneer dit het geval is kan de betrokken behandelaar een declaratie sturen naar de inrichting waarin u verblijft. >>Lees verder <<