Al jaren is het arbeidsloon voor gedetineerden € 0,64 per uur maar de Staatsecretaris van Justitie (mw. Albayrak) heeft onlangs de Tweede Kamer toegezegd dat ze de vergoeding wil verhogen naar € 0,76 per uur. Dit komt erop neer dat gedetineerden per week ongeveer € 2,50 meer gaan verdienen.