Basisverzekering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het opschorten van uw zorgverzekering gedurende uw detentie
Wanneer u veroordeeld wordt tot het uitzitten van een straf in een justitiële inrichting of gevangenis, dan zult u uw zorgverzekering moeten opschorten. Als gedetineerde bent u er zelf voor verantwoordelijk om uw zorgverzekeraar in te lichten over het het ingaan en de duur van uw detentie.

Het feit dat uw zorgverzekering wordt opgeschort betekent dat uw zorgverzekering wel blijft bestaan maar dat u voor de duur van de opschorting er geen beroep op kunt doen. Let op: de verplichte opschorting van uw zorgverzekering geldt ook in het geval van voorlopige hechtenis.

NB: Gedurende de periode dat uw zorgverzekering is opgeschort betaalt u geen premie. Dit betekent automatisch dat ook uw eventuele recht op zorgtoeslag gedurende dezelfde periode komt te vervallen.

Als gedetineerde heeft u altijd recht op medische zorg

Uiteraard heeft u als gedetineerde wel altijd recht op medische zorg. De kosten hiervan zijn gedekt door een collectieve zorgverzekering van het Ministerie van Justitie. Dit geldt ook voor ziektekosten die gemaakt worden gedurende elektronische detentie en/of periodes waarin u met verlof bent. De medische dienst van uw gevangenis op justitiële inrichting dient overigens wel in dergelijke gevallen aan te geven dat het daadwerkelijk gaat om medisch noodzakelijk zorg.

Medische zorg die u buiten de gevangenis of justitiële inrichting genoten hebt, moet in het verzekeringspakket van het Ministerie van Justitie zijn opgenomen om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Wanneer dit het geval is kan de betrokken behandelaar een declaratie sturen naar de inrichting waarin u verblijft.

Aanvullend verzekerd.

Eventuele aanvullende verzekeringen die u voor uw detentie had afgesloten blijven gedurende uw verblijf in de gevangenis of justitiële inrichting doorlopen. Deze worden dus niet automatisch samen met de basisverzekering opgeschort. U blijft dus ook gewoon zorgpremie verschuldigd voor deze aanvullende zorgverzekeringen.

Sommige zorgverzekeraars kunnen op uw verzoek besluiten om deze aanvullende zorgverzekeringen tegelijk met uw basisverzekering voor dezelfde periode op te schorten. Een zorgverzekeraar is wettelijk gezien echter niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven.

Wanneer eigen verzekering?

Wanneer uw detentie ten einde is worden uw zorgkosten niet langer vergoed via de zorgverzekering van het Ministerie van Justitie. U dient uw eigen zorgverzekeraar te informeren van uw vrijlating met het verzoek om de tot dan toe opgeschorte zorgverzekering weer te activeren. Vanaf dat moment bent u weer premie verschuldigd aan uw eigen zorgverzekeraar.

NB: Wanneer u niet meer in een gevangenis of justitiële inrichting verblijft maar nog wel onder elektronisch toezicht staat, bent u ook niet langer verzekerd via het Ministerie van Justitie. Ook in dit geval bent u er zelf verantwoordelijk voor om uw eigen zorgverzekering weer te activeren.

Bron: http://www.zorgverzekering.org