• Criminaliteitspreventie
• Stimuleren van volgen van onderwijs en scholing door gedetineerden
• Gelijke behandeling van gedetineerden,ongeacht de inrichting waarin zij verblijven
Schulden verlichting
Dagprogramma
Duo-beleid
• Er voor te zorgen dat gedetineerden van hun rechten op de hoogte worden gebracht
• Samenwerking met andere organisatie zoals de mensenrechten organisatie.