Waar gaat de wereld naar toe?
Tegenwoordig kennen mensen geen genade meer, de maatschappij is erg veranderd. Sommige onderwerpen waren een paar jaar geleden taboe, maar nu…
We zijn net een kudde schapen geworden en we lopen elkaar achteraan, ‘als mijn buurman ja zegt, zeg ik ook maar ja’. En de politici waar zijn zij nou mee bezig? Neem nou bijvoorbeeld onze Minister van Justitie. Een gelovige man die dictatoriaal bezig is. Hij wil de criminaliteit verminderen en tegelijkertijd bezuinigen. Gedetineerden zijn voor hem (Minister Donner) geen mensen meer, maar een object waarop bezuinigd kan worden en de maatschappij knikt gewoon ‘ja’. Minister Donner heeft een beleid en hij wil verder niets weten. Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Maar ten koste van wat? Is geld alles of is alles geld waard? En als iemand het lefheeft om kritiek te leveren op het beleid van Donner, dan wordt hij gelijk ontslagen. We kennen allemaal nog die twee directeuren van de gevangenissen wel die ontslagen werden omdat zij kritiek hadden op Donner. En onlangs heeft Donner de beslissing van de gemeente Haarlem en Meer, om het Schipholcomplex te sluiten, overruled met een beslissing van de Kroon. Hij (Donner) is duidelijke wijze dictatoriaal bezig, “ik zeg wat goed voor ons en onze maatschappij is”.
De Minister van Justitie is ervoor om onze maatschappij veiliger te maken zodat ons volk een makkelijker leven kan hebben. Maar Donner, NEE! Hij is ervoor om de maatschappij veiliger te maken door de overtreders van de wet een zuur en zwaar leven te bezorgen. Gooi ze maar met zijn tweeën in een cel, zegt Donner, maar hij weet niet eens waar hij het over heeft. Hij weet niet hoe het is om zelfs een dag vast te zitten en hij weet Überhaupt niet hoe het is om continu met een vreemde te moeten leven in een hok van 3 bij 4 en dat jarenlang. Maar ja het zijn toch maar gevangenen, ze verdienen niets beter!
Dus nu wil hij (Donner) meer dan 2 mensen in een cel hebben. Ik vraag mij af waar de wereld naar toe gaat? Ik heb het idee dat we terug gaan in de tijd. In plaats dat gevangeniswezen meer humaan wordt, word~ het steeds versoberd. De eerste stap heeft Donner al gezet, 2 gevangenen in een cel. De volgende stap is dat meer gevangenen in een cel moeten leven. Wat is de volgende stap? Maak de kelder maar wat groter en gooi ze (de gevangenen) allemaal maar daar in!
Gaan we terug naar de Middeleeuwen? Gaat Donner straks zeggen dat gevangenen geen bed nodig hebben? Wordt er straks ook op het interieur van de cellen bezuinigd? Een gevangene hoeft niet op een stoel zitten!
Is dit allemaal het waard? Is al deze bezuinigingen eigenlijk wel nodig? En zo ja, ten koste van wat? Ten koste van h~t leven van de gevangenen. Hoeveel gevangenen moeten nog zelfmoord plegen? En of dit allemaal nog niet genoeg is, willen ze de straffen ook nog verhogen. Of het echt uitmaakt of iemand 20 jaar vast zit of 30 jaar. Zo iemand is na zijn vrijlating totaal een andere persoon. Zijn denkwijze is veranderd, zijn gedrag is anders, de technologie is vernieuwd, het land is veranderd. Na 20 jaar weer vrij! 20 jaar lang moet een gevangene zelfs toestemming vragen als hij wil douchen. Hem werd 20 jaar lang verteld wanneer hij moet slapen, eten, sporten, lopen, etc. En na 20 jaar wordt hij vrijgelaten met een vuilniszak met zijn kleding daarin en een bus kaart. “Dan sta je dan buiten de poorten, en nu” denkt de ex-gedetineerde. Na al die tijd vast zitten moet je alles in je eentje doen, in een totaal vernieuwende maatschappij, zonder een huis of een verblijfplaats. Denk je nou echt dat voor zo iemand een verschil uitmaakt of hij 20 jaar vast zit of 30 jaar. Ik denk dat hij zelfs liever vast zit. Een ding is wel zeker: een langere straf heeft absoluut geen meerwaarde.
Is het nou echt zo belangrijk dat de Nederlandse begroting onder de 3 % blijft? Volgens de Minister van Financiën wel. Zalm zei in een interview: ” ik heb nog nooit een begrotingstekort ingeleverd en dat ben ik nu ook niet van plan”. Dus koste wat het kost wil

Zalm ervoor zorgen dat de Nederlandse begroting onder de 3% blijft. Ais dit betekend dat 10 gevangenen in een cel moeten leven, dan moet het maar! En kennelijk hebben we ook niets aan onze Minister President, Jan Peter Balkenende. Hij en zijn politieke vriend Donner besturen dit land. Nou ja besturen, ik denk dat het een schip is zonder kapitein, in een storm en er vallen al slachtoffers: 13 doden bij brand in het cellencomplex in Schiphol. Maar neem het van mij aan, er gaan nog meer slachtoffers vallen.

Het gevangeniswezen moet versoberd worden omdat onze bejaardenhuizen ook niet goed zijn. Met meer mensen op een cel, een korter dagprogramma en minder rechten en meer plichten is noodzakelijk! Onze bejaarden leven ook in een slechte situatie en met meerdere mensen in een kamer, zag ik Donner een keel’ op tv zeggen. In plaats dat ze (de regering) de bejaardenhuizen verbeteren, verslechteren zij de alle overige’ wat in het land nog overeind staat. En dit is beangstigend, want de samenleving doet er niets aan. Alles wordt slechter (denk maar eens aan het terrorismewetsvoorstel) en we knikken allemaal ‘ja’ omdat onze buurman dat ook doet. Een kudde schapen zijn we geworden. Word wakker mensen, denk ik dan, voor dat het te laat is. Een mooi land als Nederland moet je mooi houden, het gaat niet vanzelf. Echt niet!
Een gevangene is niet de duivel. Er zijn tal van zaken waardoor iemand gedetineerd kan raken. Dan moet het niet zo zijn dat de rest van de maatschappij zo iemand extra hard willen straffen en zijn leven zuur maken; want het kan jou ook overkomen. De vraag is ‘wat geeft ons het recht om iemands leven te verzieken?’ De vraag is niet wat wij wel mogen doen, maar juist wat wij NIET mogen doen. Iemand vast houden in een celletje omdat hij de wet heeft overtreden, dat kan denk ik wel. Maar niet eeuwenlang! En als je iemand vast houdt, gevangen houdt, mag je alleen maar zijn vrijheid ontnemen en meer niet. Niet zijn identiteit, zijn persoonlijkheid, zijn privacy, zijn ontwikkelingsmogelijkheden, etc. Maar onze dictator, Minister Donner, wit dat wel en doet dat ook. Gevangenen zijn gewoon marionetten van Justitie, zonder eigen wit! Maar dat moet niet, dat hoort niet en dat mag niet. Dit alles gaat de verkeerde kant op.

Een wijze man zei ooit: “ik weet niet hoe wij de 3e wereldoorlog zullen uitvechten, maar de 4e wereldoorlog zullen wij weer met een zwaard en schild moeten vechten”. Wat dit betekend is heel simpel. Wij, de mensheid, worden alleen donkerder van hart. Wij worden genadelozer, minder behulpzaam en gewelddadiger. Alles wat wij, de mensheid, in al die jaren en eeuwen tot nu toe hebben opgebouwd maken wij zelf weer kappot, en we hebben het zelf niet eens in de gaten. En wanneer alles kappot is, wanneer alles wat we nu kennen geschiedenis of toekomstplannen wordt, moeten we vanuit niets beginnen, met zwaarden en schilden.
Een beangstigende idee, denk je ook niet? Maar wat nog beangstigender is, is het feit dat het al begonnen is en we hebben het zelf niet eens door.
Het begon met twee gedetineerden in een cel. De volgende dag moest het dagprogramma verkort worden. Dan werd Canal + voor gedetineerden afgeschaft. Daarna moeten de straffen verhoogd worden. Wat is de volgende stap? We voeren de doodstrafweer in omdat het goedkoper is!

Geschreven door:
Masoud Taheri
(Bestuursvoorzitter van Stichting Landelijke Gedetineerdencommissie)