Een voorbeeld is het optreden tegen het duo-beleid. Heden ten dage is een gedetineerde verplicht om, indien hem dat opgedragen wordt, een duo cel in te trekken. Wij (de LGC) zijn hier niet mee eens. Wij vinden dat de duo-beleid een ernstige aantasting is van het humane recht van een gedetineerde en tevens diens privacy. Immers, sinds de invoering van het duo beleid is het aantal zelfmoord(pogingen) en de agressie in de inrichtingen toegenomen. Daamaast is het een feit dat gedetineerden die in een duo-cel verblijven meer de kans lopen om, na hun detentie, in herhaling te vallen dan de gedetineerden die niet in een duo-cel hebben gezeten. Immers, gedetineerden die samen een cel delen¬†kunnen goed bevriend raken, waardoor zij veel meer geneigd zijn om na hun detentie elkaar op te zoeken; om bijvoorbeeld ‘zaken’ te doen.
In geval dat gedetineerden die een cel samen delen niet met elkaar bevriend raken treedt er een andere probleem op. Doordat de in een duo-cel verblijvende gedetineerden niet met elkaar kunnen opschieten hebben zij geen enkele plaats waar zij tot rust kunnen komen, daardoor worden zij agressiever en gefrustreerder. Dit heeft weer een negatieve effect op het personeel waardoor zij meer onder druk komen te staan. Daardoor kunnen zij hun werk minder goed uitvoeren en dat zorgt bij de gedetineerden voor meer frustratie en agressie.
Tevens is de reden waardoor de duo-cellen ingevoerd zijn niet juist. Immers, bezuiniging is geen goede reden om menen die zelfs hun vrijheid niet hebben meer onder druk te zetten.

Kort samengevat, wij zijn niet met het duobeleid eens en zullen daartegen optreden.