Onlangs heeft de Ministerie van Justitie besloten om de dagprogramma’s van alle inrichtingen aan elkaar gelijk te maken. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle gedetineerden hetzelfde aangeboden krijgen. Op zich een nobele streven, de uitvoering hiervan laat echter zien dat het weer een bezuinigingsmethodiek is. Immers, het dagprogramma van alle inrichtingen zijn nu wel gelijk, maar tegelijkertijd is er een enorme versobering doorgevoerd, wat tevens bezuinigende werking heeft op de begroting van Justitie. Vanaf nu worden ook in gevangenissen de gedetineerden die niet aan een bepaalde activiteit mee willen of kunnen doen (bijvoorbeeld sport of bezoek) in hun cel ingesloten. De vraag is echter in hoeverre deze veranderingen rechtmatig, althans redelijk en billijk, zijn. Immers, een gedetineerde heeft het zelf niet echt in de hand om al dan niet bezoek te ontvangen. Als er niemand is die hem wil bezoeken, dan wordt hij (als een soort bestraffing!) in zijn cel opgesloten. Bij ons secretariaat zijn al diverse klachten hieromtrent binnengekomen.