In het jaar 2006 heeft de stichting Landelijke Gedetineerdencommissie (LGC) hard moeten werken. Niet alleen omdat 2006 het eerste bestaanjaar van de LGC is,maar ook omdat in het verleden andere organisaties, die ook de belangenbehartiging van (ex)gedetineerde als doel hadden, niet serieus te werk zijn gegaan, zijn te snel opgeheven en hebben het slechte beeld achter gelaten betreffende de belangenbehartigende organisaties voor (ex)gedetineerden.
Hierdoor heeft de LGC zich moeten bewijzen als in de detentiewereld maar eropuit is om een positieve bijdrage te leveren aan de resocialisatie van de gedetineerden en het terugdringen van de recidivekans van hen. Uiteindelijk zijn we er wel in geslaagd om ons te scheiden van de activistenorganisaties en staat de LGC bekend als een (voornamelijk juridisch) ondersteunende organisatie.