De LGC geeft informatie verstrekken, bijvoorbeeld over de rechtsgang in een strafrechtproces, aan de familieleden van gedetineerden. Immers, het komt vaak voor dat bijvoorbeeld de ouders van een gedetineerde niet weten wat zij kunnen verwachten en wat zij kunnen doen om hun zoon of dochter te helpen. Men zou in dit geval kunnen zeggen dat de ouders dat sooft informatie bij de advocaat van hun zoon of dochter kunnen krijgen. Dat is inderdaad mogelijk, doch is het ook een feit dat advocaten, vooral strafrechtsadvocaten, niet altijd bereikbaar zijn of tijd hebben. Tevens is het zo dat advocaten niet veel kunnen vertellen over de gang van zaken zoals die zich afspelen in een penitentiaire inrichting. De LGC is direct in contact met de gedetineerden (en de Gedetineerdencommissies) en daarom veel meer op de hoogte van de gang van zaken zoals dat gaat in een inrichting en bijvoorbeeld de bijkomende problemen waarmee gedetineerden mee te maken hebben. Tevens is het ook een feit dat een advocaat van een gedetineerde die beperkingen heeft opgelegd gekregen door de rechter­commissaris, evenals de gedetineerden, met niemand over de zaak van de gedetineerde mag spreken; Ook niet met bijvoorbeeld de ouders van die gedetineerde, met als gevolg dat de ouders geen informatie kunnen krijgen van die advocaat. In ~ergelijke gevallen kunnen degene die informatie willen, bij de LGC terecht.

Doorverwiizing naar advocaten:
Er zijn gevallen waarbij gedetineerden bij de LGC ‘aankloppen’ met het verzoek om bijvoorbeeld een geschikte cassatieadvocaat of een advocaat die gespecialiseerd is in het procederen bij het EHRM voor de verdediging van diens strafzaak, op te verplicht is om te werken, niet op tegen de beslissing van de directeur en duldt noodgedwongen het feit dat hij of zij bijvoorbeeld drie dagen uitgesloten wordt van deelname aan gezamenlijke activiteiten.
Verder heeft de DOG de taak om van elke onaanvaardbare handeling van het personeel (tegenover de gedetineerden) melding te maken bij de LGC en de LGC zal dan oordelen of er bijvoorbeeld strafrechtelijk of op andere wijze opgetreden moet worden tegen de inrichting of het handelende personeel (daarbij kan men denken aan een geval dat een personeelslid contrabande de inrichting binnen smokkelt). Met andere woorden, de Dienst Ondersteuning Gedetineerden heeft tevens de taak te waken over de humane behandeling van gedetineerden, en het in de gaten houden van de Penitentiaire Inrichtingen en het personeel daarvan.