De LGC zal opkomen voor de belangen en de rechten van gedetineerden. Zo zal de LGC bijvoorbeeld bij de rechter kunnen eisen dat gedetineerden in het hele land gelijk behandeld worden, aangezien dat nu niet zo is. De LGC kan en zal bijvoorbeeld ook optreden tegen een nieuwe wet of regeling die de gedetineerden benadeeld; Zo zal de regeling of de wetsbepaling bij de (intemationale) rechter kunnen voorgelegd en bestreden worden.

Bijvoorbeeld:
het optreden tegen het duo-beleid.

Dagprogramma