De prioriteit voor een advocaat is om ervoor te zorgen dat u niet gedetineerd raakt. Gebeurt dit toch, dan zal uw advocaat alles in het werk stellen om u zo spoedig mogelijk vrij te krijgen.

Gedurende uw detentie, waarin u uw vrijheid kwijt bent, is het goed dat u zich realiseert, dat u wel grondrechten heeft. Zo heeft een gedetineerde recht op luchten, minimaal een uur per dag, ook wanneer de gedetineerde zich bevindt in een straf- of afzonderingscel. Een gedetineerde heeft recht op recreatie en lichamelijke oefening. Een gedetineerde heeft het recht zijn of haar godsdienst vrij te belijden en te beleven. Een gedetineerde heeft het recht op sociale verzorging en hulpverlening. Dit zijn een aantal voorbeelden van grondrechten die u toekomen.

De grondrechten zijn vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet. Uw grondrechten mogen en kunnen worden beperkt. Uitgangspunt hierbij is minimale beperking. Orden uw grondrechten teveel ingeperkt en krijgt u een beslissing van de directeur, waar u het niet mee eens bent, dan kunt u daartegen in beklag bij de beklagcommissie en in een hogere instantie bij de beroepscommissie.

Heeft u vragen over uw rechtspositie binnen de inrichting, raadpleegt u dan een advocaat.

Schrijver: Mildred Helmers, advocaat strafrecht en penitentiair recht HB advocaten
Bron: Bonjo Bajes Bulletin, jaargang 6, nr. 6, december 2011