De Tweede Kamer wil dat veroordeelde misdadigers levenslang een proeftijd kunnen krijgen, ook als de rechter bij het uitspreken van de straf oorspronkelijk geen proeftijd had opgelegd. Staatssecretaris Teeven van Justitie vindt het initiatief “een goed idee”. Met het plan gaat de meerderheid van de Kamer verder dan Teeven oorspronkelijk wilde: die diende eerder een wetsvoorstel in om daders van ernstige gewelds- of zedendelicten levenslang onder toezicht te kunnen stellen. De rechter moet dat vooraf opleggen. Inschatten Een Kamermeerderheid van CDA, VVD, PVV en PvdA wil de rechter de mogelijkheid geven om ook achteraf elke twee jaar opnieuw een proeftijd te bepalen, zodat de reclassering de oud-gedetineerde levenslang in de gaten kan houden. Idee daarachter is dat je niet altijd vooraf kunt inschatten of iemand na afloop van de straf in de gaten moet worden gehouden. Bij de proeftijd kunnen voorwaarden worden opgelegd, zoals een alcoholverbod of een verbod op vrijwilligerswerk met minderjarigen. CDA-Kamerlid Van Toorenburg benadrukt dat het echt alleen om zeer ernstige gevallen gevallen gaat en dat de rechter dit niet zomaar zal opleggen.(Bron: NOS)