Aangezien het detentieklimaat heden ten dage erg veranderd is zijn wij (de LGC) de mening toe gedaan dat de gedetineerden verwaarloost worden. Een voorbeeld waar dit uit blijkt is het feit dat gedetineerden niet meer als mensen beschouwd worden, doch als een onderdeel waarop door de staat bezuinigd kan worden; een bedrijfsonderdeel. De verwaarlozing van de gedetineerden (in de ruimste zin) is niet alleen een probleem voor hen maar ook voor onze hele samenleving. Gedetineerden krijgen niet meer de zorg en de behandeling die vereist en gewenst is om er voor te zorgen dat zij, na hun detentie, niet meer in herhaling vallen. Zo is bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of enige vorm van scholing erg belangrijk voor de resocialisatie van gedetineerden. bnmers, het moge wel duidelijk zijn dat iemand die geen of weinig scholing heeft gehad minder kansen heeft op de arbeidsmarkt met als gevolg dat er een grotere kans bestaat dat deze wederom voor het crimineelpad kiest; Simpelweg om zijn dagelijkse kost te kunnen verdienen. Doch is op onderwijs de laatste tijd drastisch bezuinigd. Gedetineerden kunnen in de huizen van bewaring haast geen scholing volgen en als dat wel mogelijk is, is dat op zeer beperkt niveau; terwijl onderwijs een (grond)recht is van een ieder. Daarom zal de LGC scholing en het volgen van onderwijs stimuleren. De LGC zal dat in de eerste plaats doen door middel van geven van voorlichting, veel voorlichting. Immers, als de gedetineerden weten wat hun mogelijkheden zijn (welke opleidingen zij kunnen volgen en wat zij later daar mee kunnen bereiken en verdienen), zijn zij ook veel eerder berijd om een opleiding te volgen. Want dan kunnen zij veel makkelijker een opleiding vinden die bij hun past. Zo zal de LGC informatie verstreken over het volgen van een opleiding bij bijvoorbeeld de Open Universiteit, LOI, NTI, etc. Maar ook over de reguleer scholen en opleidingen; En de daarbij behorende kosten en de kortingsregelingen.

Zo weten veel gedetineerden nog niet bijvoorbeeld dat zij recht hebben op het volgen van onderwijs in een penitentiaire inrichting en dat de kosten die daaraan verbonden zijn (in beginsel) door de inrichting bekostigd dient te worden.
De LGC zal ook benadrukken dat het volgen van scholing erg belangrijk is voor een goed resocialisatieproces en daarom zal er veel aandacht be steed worden aan het volgen van onderwijs na de detentie en de mogelijkheden daarvan (criminaliteitspreventie). De LGC zal ook veel met diverse onderwijsinstellingen en -organisaties ‘samenwerken om haar doel te kunnen bereiken.