Meer dan de helft van de gevangenissen in Nederland is te zwaar beveiligd, vinden burgemeesters, gevangenisdirecteuren en gevangenispersoneel. Komende week komen ze met alternatieven voor de plannen van staatssecretaris Teeven om 26 gevangenissen te sluiten en meer dan 3000 bewaarders te ontslaan. Onder de plannen is ook dat van een aantal burgemeesters voor een zogenoemde selfsupporting gevangenis. In zo’n selfsupporting gevangenis, blijkt uit het plan dat de NOS heeft ingezien, worden allerlei taken uitgevoerd door de gedetineerden zelf. Dat levert een kostenbesparing op. Het personeel blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en de zorg en bepaalt ook welke gedetineerden bepaalde taken mogen verrichten. Recedive Een andere gunstig effect van de selfsupporting gevangenis is, dat gedetineerden zo gefaseerd kunnen oefenen in het nemen van verantwoordelijkheid. De opstellers van het advies stellen dat uit onderzoek is gebleken dat daardoor recidive afneemt. De gevangenissen die werken met het selfsupporting systeem moeten de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan het werk. Dat betekent dat er minder behoefte is aan landelijk beleid. Ook het vaststellen van dat beleid is nu nog een kostenpost. Bovendien vinden de opstellers van het rapport dat te gedetailleerde centrale sturing ten koste gaat van de creativiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering. Onderhoudsgevoelig Staatssecretaris Teeven zegt met zijn plannen 340 miljoen te bezuinigen; de burgemeesters zeggen dat niet al zijn plannen werkelijke bezuinigingen opleveren. Met hun plannen daarentegen wordt een reele, structurele, jaarlijkse bezuiniging gerealiseerd van 187 miljoen euro. Bovendien kan wel een aantal inrichtingen worden gesloten, in gevallen waar daar een redelijk draagvlak voor is, bijvoorbeeld omdat de gebouwen oud en onderhoudsgevoelig zijn. Ook de gevangenisdirecteuren en het personeel werken aan plannen waarin gedetineerden meer zelf doen. Alle plannen worden de komende week aangeboden in Den Haag. Donderdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Teeven over de bezuinigingen.(Bron: NOS)