In het kader van overdracht van kennis biedt de LGC jaarlijks aan studenten de mogelijkheid om bij haar stage te lopen en/of een afstudeeropdracht te doen onder begeleiding van professionele werkers. Het doel is erop toe te zien dat de stagiaire wordt opgeleid/ begeleid in het verrichten van beroepsgebonden werkzaamheden, waarin zowel het begeleiding- als het dienstverleningsaspect zijn vertegenwoordigd. Tevens leert de student functioneren in een beroepsrelevante organisatie. De stagiaire formuleert persoonlijke leervragen en leerdoelen waardoor het leerproces een gestructureerd karakter krijgt. Naast de theorie en het toegankelijk maken van informatie, wordt bij ons ook de nadruk gelegd op het opdoen van praktijk ervaring en onderzoek met als doel het ontwikkelen van creativiteit en de stimulering van het denkvermogen.
Geïnteresseerd ? Stuur een e-mail naar ons met daarin je volledige gegevens en informatie over je opleiding.