Werkgever / uitkeringsinstantie inlichten
Als u werkt, is het beste om uw werkgever hiervan op de hoogte te brengen. Soms zijn er mogelijkheden van vakantie opnemen of onbetaald verlof. Indien u een uitkering heeft, dient u dit bij de gemeente aan te geven. De kans is groot dat uw uitkering beëindigd wordt.

Vaste lasten
De vaste lasten zoals huur/hypotheek, energie, abonnementen en verzekeringen lopen tijdens uw detentie gewoon door. Voor uw woning kunt u contact opnemen met de gemeente. Sommige gemeenten keren bijzonder bijstand tijdens detentie uit, zodat u de woning kunt aanhouden. Bonjo helpt ook in een dergelijke situatie, zij zoeken een huisbewaarder voor uw woning voor maximaal twee jaar. Voor abonnementen, verzekeringen, boetes, etc. kunt u doorgaans een betalingsregeling treffen.

Ziektekostenverzekering
U moet zelf uw ziektekostenverzekering op de hoogte stellen van uw detentie. Dit is om te voorkomen dat u onnodig premie betaalt.

Toeslagen
Indien u toeslagen van de Belastingdienst ontvangen, dan dient u de Belastingdienst ook in te lichten van uw detentie. Mogelijk heeft u geen recht op toeslagen.