Enige tijg geleden hebben wij u bericht dat er een tweetal heren waren die onder bijna identieke naam als de LGC een stichting hadden opgericht, en zich als vertegenwoordiger van stichting Gedeco voordeden. Naar aanleiding hiervan  heeft het bestuur contact opgezocht met deze heren en hen verzocht om zich duidelijk te onderscheiden van de LGC, echter te vergeefs. De heren in kwestie wilden daar niets van weten. Derhalve heeft het bestuur besloten om middels een kort geding de hulp van rechter in te roepen. Op 31 mei jl. heeft de kortgeding uitspraak gedaan, en deze heren verboden om hun praktijken door te zetten, althans, in die zin dat zij niet meer moeten handelen alsof zij vertegenwoordigers zijn van Stichting Gedeco Bovendien heeft de rechter deze heren verboden om het domeinnaam ‘www.gedecoNederland.nl” te gebruiken.