Aller eerst dient men een onderscheid te maken tussen familiair-BZT (vaak familiekamer genoemd) en relationeel-BZT (vaak gewoon BZT genoemd). In bijna alle inrichtingen geldt de regel dat de persoon of personen die zonder toezicht een gedetineerde willen bezoeken  eerst vier keer op gewoon bezoek dienen te zijn geweest, waarna zij op BZT mogen gaan. Deze regel is voornamelijk ingevoerd met betrekking tot de relationeel-BZT. Op deze manier kan er nagegaan worden of de betreffende persoon die beweert een relatie te hebben met de gedetineerde, dat ook daadwerkelijk heeft. Althans, dat mag aangenomen worden als degene vier keer een gewoon bezoek heeft gebracht. Een veel voorkomende vraag is, of de regel – dat de bezoeker eerst vier keer een gewoon bezoek dient te hebben aangebracht, alvorens hij/zij op BZT mogen gaan – ook geldt voor familiair-BZT. Het antwoord is ‘Nee!’. De regel is ingevoerd om te voorkomen dat een gedetineerde bijvoorbeeld een prostituee op bezoek laten komen. Daarom dient eerst na te worden gegaan of de betreffende persoon echt een relatie heeft met de gedetineerde. Bij een familiair-BZT ligt dit heel anders. Het staat vast wie de vader, moeder, broer of zus is van een gedetineerde. Het heeft dus ook geen nut om te stellen dat deze personen eerst vier keer de betreffende gedetineerden gewoon dienen te bezoeken. Echter, in veel inrichtingen is dit wel de regel en wij krijgen geregeld vragen hierover. Mocht u zelf, of uw gedetineerde-relatie, met dit probleem betreffende familaire-BZT te maken krijgen, neem dan gerust contact met ons op.