vorig jaar heeft de Staatssecretaris gezegd dat de lonen van gedetineerden vanaf januari jl. verhoogd wordt van € 0,64 per uur naar € 0,76 per uur. Dit komt erop neer dat gedetineerden per week ongeveer € 2,50 meer gaan verdienen. Echter, deze loonsverhoging is in januari niet doorgevoerd. Na contact hieromtrent werd er gezegd dat de loonsverhoging vanaf april plaats zal vinden, echter dat is ook niet gebeurd. Tot voor kort dan. Vorige week hebben gedetineerden met terugwerkende kracht vanaf april, loonsverhoging gekregen. Het probleem doet zich echter voor, dat in tussentijd (nu begin september) sommige gedetineerden in vrijheid zijn gesteld. Dit betekent dat zij, hoewel zij wel recht op hadden en hoewel zij daarvoor wel arbeid hebben geleverd, geen loonsverhoging hebben gekregen. Iemand die bijvoorbeeld medio augustus vrij is gelaten, heeft ongeveer €30,- a €40,- (vanaf april tot heden) mis gelopen. En heel strikt gezien hebben die personen nu dat bedrag nog tegoed.