“De Puttense moordzaak, de Schiedammer Parkmoord, Lucia de B. Ina Post, de Deventer moordzaak, allemaal zaken die de gemoederen van velen in ons land bezighouden. De centrale vraag in al die zaken is hoe het mogelijk is dat binnen ons rechtssysteem zeer ernstige fouten worden gemaakt – op alle niveaus – terwijl het zelfreinigend vermogen van de rechtelijke macht kennelijk tekortschiet om fouten te voorkomen en te herstellen. ”
Om de discussie daarover nu gevoerd moet worden organiseert dhr. Jan de Wit (Tweede Kamerlid voor de SP) op vrijdag 7 maart 2008 een symposium genaamd ‘Crisis in de rechtsstaat’ waarvoor ook de LGC uitgenodigd is. Aangezien de LGC de zorgen van de dhr. De Wit deelt, zullen dhr. Mr. R. Delgado (lid van de RvG) en dhr. L.H.A. Basstra (lid van de DOG) namens de LGC bij het symposium aanwezig zijn.