Zoals u waarschijnlijk wel weet, is een van de doelstelling van de LGC om (ex-)gedetineerden (meer) aan het studeren te krijgen. Wij zijn van mening, en zo blijkt ook uit diverse onderzoeken, dat het volgen van een bepaalde studie of een opleiding de recidivekans van ex-gedetineerden drastisch verlaagt. Maar in praktijk blijkt dat de opleidingen die via diverse opleidingsinstituten te verkrijgen zijn meestal te duur en ontoegankelijk zijn voor gedetineerden. Daarom streeft de LGC ernaar om met een eigen opleidingsinstituut te komen,genaamd LGC-Academie. Hiermee probeert de LGC meer voor gedetineerde gerichte opleidingen en studies aan te kunnen bieden, voor een betaalbare prijs zodat de drempel voor zowel gedetineerden als de inrichtingen die de opleidingen ook aan hun gedetineerden willen bieden verlaagt worden. Het spreekt voor zich dat doordat de LGC geen winstoogmerk heeft, zij de opleidingen voor een lagere prijs kan aanbieden.